::. LOGO dan BENDERA

LOGO PPIM
PENGERTIAN LOGO
   
 • Logo PPIM dibentuk dengan suatu lingkungan bulat berwarna hijau diapit dengan lingkungan berwarna kuning dan di dalam lingkungan hijau itu bertulis PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA
 • Di tengah logo tersebut terdapat satu bulatan PUTIH dan di  dalamnya ditulis dengan huruf jawi Permulaan daripada  perkataan “PERGERAKAN PUTERI ISLAM."( Pa Pa Alif)
   
 • Di bawah logo ini tertulis perkataan :-
         “PUTERI"-Bagi Ahli-Ahli Puteri
         “PEMIMPIN PUTERI" -Bagi Pemimpin-Pemimpin

PENGERTIAN WARNA
 • Merah Samar : Melambangkan keharmonian dan kelembutan
 • Hijau : Agama
 • Taqwa sebagai TERAS
 • Putih : Kesucian
 • Kuning : Kesetiaan dan ketaatan 

BENDERA PPIM

 • Bendera PPIM berbentuk segiempat, berwarna merah jambu, dan ditengah-tengah terdapat lencana pergerakan. Ukuran lencana adalah sepertiga daripada ukuran bendera.
 • Penggunaan
         - Setiap upacara rasmi
         - Tatacara Perjumpaan

 • Kedudukan Bendera dalam Tatacara Perjumpaan
Bendera Negeri
Bendera Malaysia
Bendera PPIM